Prezentare generală

Politicile și condițiile de prestare a serviciilor oferite de către comunitatea Los Santos Roleplay (în continuare denumită și 'comunitatea', 'noi', 'al nostru') sunt parte integrantă din catalogul documentelor enumerate în continuare care prevăd buna guvernare, organizare și desfășurare a activităților specifice comunității:

Condițiile de Prestare a Serviciilor reprezintă regulile cu care sunteți de acord în momentul și pe întreaga durată a utilizării serviciilor oferite de către comunitatea Los Santos Roleplay. Acceptarea Condițiilor de Prestare Servicii este obligatorie în vederea dobândirii calității de membru.

Politica de Confidențialitate prezintă modul, motivul, natura și circumstanțele utilizării, examinării și actualizării datelor culese de către comunitatea Los Santos Roleplay în relația cu dumneavoastră.

Condiții de Prestare Servicii

Aspecte generale


Condițiile de Prestare Servicii definesc și reflectă modul în care comunitatea Los Santos Roleplay relaționează cu dumneavoastră în cadrul ecosistemului comunității.

Comunitatea Los Santos Roleplay este o comunitate virtuală privată, adresată persoanelor care la momentul alăturării în cadrul comunității au împlinit vârsta majoratului civil, așa cum este acesta definit de către legislația română în vigoare.

Comunitatea Los Santos Roleplay își oferă serviciile și platformele așa cum se prezintă acestea tehnic și calitativ la momentul utilizării de către membrii comunității și nu își asumă răspunderea pentru eventuale pierderi, pagube sau daune, de orice natură, cauzate membrilor.

Aceste Condiții de Prestare Servicii se aplică în totalitate și în permanență asupra întregului ecosistem aferent comunității.

Aceste Condiții de Prestare Servicii, cât și întreg ansamblul prevederilor din catalogul documentelor fundamentale se pot modifica de către Conducerea Los Santos Roleplay în orice moment fără anunțarea prealabilă a membrilor.

Grand Theft Auto și Grand Theft Auto: San Andreas sunt mărci comerciale înregistrate ale Rockstar North și/sau Take-Two Interactive Software. Orice marcă comercială înregistrată utilizată aparține autorilor de drept.
Comunitatea Los Santos Roleplay nu este afiliată sau sprijinită de către Rockstar North și/sau Take-Two Interactive Software.

Orice nelămurire cu privire la conținutul acestui document poate fi adresată membrilor din Administrația Los Santos Roleplay.

Definiții


 • Administrația Los Santos Roleplay se referă la ansamblul membrilor care ocupă orice fel de funcție administrativă în cadrul comunității.
 • Conducerea Los Santos Roleplay se referă la ansamblul de personal administrativ care ocupă orice fel de funcție din grupa administrativă superioară Management.
 • Se consideră Membru orice persoană alăturată în cadrul comunității prin dobândirea și validarea calității de membru ca urmare a înregistrării unui cont de joc.
 • Se consideră Membru susținător orice membru care a adus contribuții financiare în cadrul comunității în perioada ultimelor treizeci de zile calendaristice.
 • Se consideră Membru autor orice membru care aduce contribuții non-financiare în cadrul ecosistemului comunității.
 • Ecosistemul comunității se referă la totalitatea platformelor și serviciilor oferite membrilor comunității, administrate, operate și întreținute de către Comunitatea Los Santos Roleplay, printre care se numără, dar nu se limitează doar la:
 • Sesiunea de alăturare se referă la perioada de timp în cadrul căreia înregistrarea unui cont de joc în vederea dobândirii calității de membru este permisă și accesibilă persoanelor interesate de alăturare.

Calitatea de membru


Dobândirea calității de membru

Comunitatea Los Santos Roleplay își rezervă dreptul de a-și alege în mod liber membrii.

Alăturarea în cadrul comunității presupune dobândirea calității de membru și se realizează prin înregistrarea gratuită în joc, în mod voit și fără constrângeri, a unui cont de membru de către orice persoană interesată a se alătura comunității Los Santos Roleplay și care a citit, înțeles și este de acord în totalitate cu prevederile regăsite în catalogul documentelor fundamentale.

Validarea și dobândirea calității de membru are loc în mod automat la momentul înregistrării contului de joc.

Dobândirea calității de membru se poate realiza în orice moment, cu excepția perioadelor excepționale prevăzute de către conducerea Los Santos Roleplay și dispuse prin închiderea sesiunii de alăturare.

Suspendarea calității de membru

Suspendarea calității de membru se realizează prin restricționarea temporară a conturilor deținute în cadrul ecosistemului comunității.

Suspendarea calității de membru are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a restricției temporare acordată de către Administrația Los Santos Roleplay;
 • ca urmare a deciziei proprii și voluntare luată de membru prin dezactivarea contului;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay.

Încetarea suspendării calității de membru are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a unei contestații concluzionată de către Administrația Los Santos Roleplay în favoarea membrului suspendat;
 • ca urmare a deciziei proprii și voluntare luată de membru prin reactivarea contului;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay.

Pierderea calității de membru

Pierderea calității de membru presupune excluderea din ecosistemul comunității și se realizează prin restricționarea permanentă a conturilor deținute în cadrul platformelor comunității.

Pierderea calității de membru are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a restricției permanente acordată de către Administrația Los Santos Roleplay;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay;
 • ca urmare a restricției globale permanente acordată de către echipa MTA la nivelul platformei Multi Theft Auto;
 • ca urmare a deciziei proprii și voluntare luată de membru în baza drepturilor de confidențialitate, exprimată prin solicitare scrisă.

Redobândirea calității de membru

Redobândirea calității de membru se realizează prin înlăturarea restricțiilor temporare sau permanente aplicate conturilor deținute și reintegrarea în cadrul ecosistemului comunității a membrului exclus.

Redobândirea calității de membru are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a unei contestații concluzionată de către Administrația Los Santos Roleplay în favoarea membrului exclus;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay;
 • ca urmare a unei contestații concluzionată de către echipa MTA în favoarea membrului exclus.

Drepturile membrilor

Fiecare membru are următoarele drepturi în cadrul comunității:

 • să își exprime părerea și viziunile în mod liber și fără constrângeri, în condițiile respectării prevederilor din catalogul documentelor fundamentale;
 • să își exprime votul în cadrul sondajelor publice realizate de către Administrația Los Santos Roleplay la nivel de comunitate;
 • să participe în cadrul ședințelor publice organizate de către conducerea Los Santos Roleplay;
 • să conteste sancțiunile disciplinar-administrative acordate de către Administrația Los Santos Roleplay;
 • să candideze pentru funcțiile scoase la concurs în cadrul echipelor administrative și auxiliare, cât și pentru facțiuni;
 • să propună modificări și îmbunătățiri în cadrul ecosistemului comunității.

Obligațiile membrilor

Fiecare membru are următoarele obligații în cadrul comunității:

 • să respecte în totalitate și în permanență toate prevederile înscrise în catalogul documentelor fundamentale;
 • să rămână informați în permanență și în totalitate cu privire la hotărârile și modificările aduse la nivel de comunitate;
 • să respecte drepturile și libertatea de roleplay a fiecărui membru în parte;
 • să își mențină contul de membru în siguranță și să nu permită accesul terților, inclusiv Administrației Los Santos Roleplay;
 • să respecte confidențialitatea membrilor și să nu publice date cu caracter personal despre aceștia;
 • să contacteze Administrația Los Santos Roleplay numai prin mijloacele oficiale regăsite în ecosistemul comunității;
 • să anunțe Administrația Los Santos Roleplay despre orice problemă tehnică sesizată cu privire la ecosistemul comunității;
 • să reclame toate situațiile întâlnite de nerespectare a prevederilor regăsite în catalogul documentelor fundamentale.

Contribuțiile aduse comunității


Contribuțiile financiare

Contribuțiile financiare se efectuează sub formă de donații aduse, în mod voit și fără constrângeri, de către membrii comunității Los Santos Roleplay care doresc să participe la acoperirea cheltuielilor lunare și periodice de funcționare, administrare și dezvoltare a comunității.

Comunitatea Los Santos Roleplay permite în mod gratuit utilizarea serviciilor și platformelor puse la dispoziția membrilor comunității și nu solicită, nu pretinde și nu impune taxe de înregistrare, cotizații de membru sau orice alte forme de plăți sau contribuții financiare din partea membrilor săi.

Toate contribuțiile financiare aduse comunității sunt destinate în exclusivitate întreținerii și dezvoltării serviciilor și platformelor puse la dispoziția membrilor de către comunitatea Los Santos Roleplay.

Prin efectuarea unei contribuții financiare în cadrul comunității, membrul comunității dobândește statutul de membru susținător pe întreaga perioadă cât acesta susține financiar comunitatea și devine eligibil pentru primirea și utilizarea de premii, cadouri și facilitiăți destinate membrilor susținători.

Pierderea calității de membru susținător are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a pierderii calității de membru;
 • ca urmare a încetării susținerii financiare de către membrul susținător;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay.

Contribuțiile non-financiare

Contribuțiile non-financiare, indiferent de natura și conținutul lor, aparțin integral membrilor autori și nu reflectă viziunea, misiunea și poziția comunității Los Santos Roleplay față de un anumit subiect, individ sau entitate.

Prin aducerea de contribuții non-financiare în cadrul ecosistemului comunității, membrii autori își asumă întreaga responsabilitate asupra conținutului și dreptului de publicare, utilizare și reproducere a respectivului conținut.

Înlăturarea contribuțiilor non-financiare are loc în următoarele situații:

 • ca urmare a solicitării scrise concluzionată de către Administrația Los Santos Roleplay în favoarea membrului autor;
 • ca urmare a hotărârilor luate la nivelul conducerii Los Santos Roleplay;
 • ca urmare a sesizării scrise concluzionată de către Administrația Los Santos Roleplay în favoarea autorului de drept, proprietar asupra conținutului preluat de către membrul autor.

Politica de confidențialitate

În vigoare din 07 ianuarie 2023
Ultima actualizare în 29 martie 2023

Preambul


Această Politică de Confidențialitate prezintă modul, motivul, natura și circumstanțele în care vă culegem, stocăm, prelucrăm și împărtășim datele personale culese de către responsabilul cu protecția datelor, și anume comunitatea Los Santos Roleplay, în relația cu dumneavoastră.

Comunitatea Los Santos Roleplay a luat naștere din pasiunea pentru roleplay și din dorința de a pune la dispoziția membrilor un mediu cât mai propice, matur și de lungă durată în care aceștia să facă roleplay. Ne dorim să oferim un mediu cât mai plăcut tuturor celor care doresc să facă roleplay la standarde cât mai înalte, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă în care scopul și satisfacția supremă este distracția și bunăstarea.

Parcurgerea acestui document este esențială. Cele mai importante aspecte de reținut sunt următoarele:

 • confidențialitatea este un subiect pe care îl tratăm cu seriozitate;
 • nu vă comercializăm datele personale;
 • limităm pe cât posibil colectarea datelor obligatorii de identificare;
 • securitatea și siguranța datelor personale reprezintă o prioritate pentru noi;
 • vă punem la dispoziție căi prin care să vă gestionați confidențialitatea.

Această Politică de Confidențialitate poate suferi modificări periodice, indicate prin modificarea datei calendaristice aferente ultimei actualizări. În situația efectuării unor modificări semnificative la nivelul politicii de confidențialitate, comunitatea Los Santos Roleplay va face demersurile necesare prevăzute de lege pentru a vă anunța în această privință.

Orice nelămurire cu privire la conținutul acestui document poate fi adresată prin e-mail la adresa privacy@ls-rp.ro.

Ce date colectăm?


Informații furnizate de către dumneavoastră

 • Informații privind contul de membru: atunci când vă realizați contul de membru sunteți nevoit să specificați un nume de utilizator, o parolă și o modalitate de contact (adresă de e-mail);

 • Contribuțiile non-financiare: orice fel de conținut realizat, încărcat sau publicat de către dumneavoastră în cadrul ecosistemului comunității, așa cum este acesta definit și reglementat prin Condițiile de Prestare Servicii;

 • Informații survenite din acțiunile dumneavoastră: colectăm informații cu privire la activitățile întreprinse și modul prin care faceți uz de ecosistemul comunității (de exemplu: schimbări de nume/avatar, reacții acordate postărilor, acțiuni întreprinse pe server-ul de joc);

 • Alte informații furnizate de către dumneavoastră în mod direct: aveți posibilitatea de a furniza informații suplimentare atunci când folosiți funcționalități din cadrul ecosistemului comunității (de exemplu: completarea câmpurilor opționale de profil, afișarea unei stări, completarea unei cereri sau aplicații).

Informații colectate în mod automatizat

 • Informații privind dispozitivul dumneavoastră: atunci când accesați ecosistemul comunității preluăm informații cu privire la adresa IP de conectare, locația geografică (țara), tipul și versiunea sistemului de operare, cât și specificațiile tehnice ale programului utilizat pentru accesarea serviciilor și platformelor noastre;

 • Informații cu privire la modul de utilizare a ecosistemului comunității: culegem informații sub formă de logs și evenimente atunci când efectuați diverse acțiuni în cadrul serviciilor și platformelor noastre (de exemplu atunci când vă autentificați în contul de membru sau vizitați anumite secțiuni de pe forums);

 • Cookies: Cookie-urile sunt mici fragmente de date stocate de site-uri web, inclusiv acesta, pe computerul dumneavoastră. Cookie-urile conțin de obicei informații anonime care pot fi accesate doar de site-ul web care le-a plasat pe computerul dumneavoastră.

  Puteți șterge cookie-urile oricând, totuși este posibil să pierdeți informații care vă permit să accesați site-ul mai rapid sau să permiteți utilizarea anumitor servicii sau sisteme de pe site.

  Puteți alege oricând să dezactivați cookie-urile în browser. În mod implicit, browserul dvs. va accepta cookie-uri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați meniul de ajutor din browser. Dezactivarea cookie-urilor vă poate împiedica să utilizați anumite zone ale site-ului web, precum și unele servicii.

  Folosim cookie-uri pentru următoarele:
  • salvarea preferințelor dumneavoastră pentru site;
  • monitorizarea traficului de pe site;
  • afișarea reclamelor pe site;
  • îmbunătățirea experienței de utilizare prin agregarea informațiilor privind traficul și interacțiunile de pe acest site.

  Furnizorii terți, inclusiv Google, folosesc module cookie pentru a difuza reclame pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe site-ul nostru web sau pe alte site-uri web. Utilizarea de către Google a modulelor cookie de publicitate îi permite acestuia și partenerilor săi să difuzeze reclame utilizatorilor pe baza vizitei acestora pe site-ul nostru web sau pe alte site-uri web de pe Internet. Puteți renunța la publicitatea personalizată vizitând pagina Setări reclame Google.

  Pentru a învăța mai multe despre cookies și pentru a descoperi informații despre blocarea unor anumite tipuri de cookies, vă rugăm să accesați pagina ICO.

Informații obținute din alte surse

Utilizăm informații despre dumneavoastră provenite din alte surse decât cele anterior enumerate, inclusiv informații din partea altor membrii ai comunității sau din partea terților, care să fie utilizate alături de informațiile deținute de către noi. De exemplu, atunci când un membru ne sesizează conduita dumneavoastră pe Discord în aspecte care vizează comunitatea Los Santos Roleplay, există posibilitatea să obținem informații cu privire la contul dumneavoastră de pe Discord.

Date obligatorii de identificare

Comunitatea Los Santos Roleplay culege, stochează și prelucrează, strict pentru uz intern în cadrul ecosistemului comunității, date obligatorii de identificare a fiecărui deținător de cont de membru (Adresă IP și e-mail, locație geografică, serie MTA).

Acest proces este unul automat și nu întrerupe, nu periclitează și nu afectează experiența dumneavoastră de joc sau de utilizare a platformelor întreținute de către comunitate.

Având în vedere caracterul indispensabil pentru buna funcționare a comunității Los Santos Roleplay, aceste date obligatorii sunt culese, stocate și prelucrate, conform Condițiilor de Prestare Servicii, indiferent de opțiunea aleasă de dumneavoastră la nivelul acordurilor de confidențialitate prezentate în cadrul platformelor comunității.

Aceste date obligatorii de identificare nu sunt afișate în mod public în cadrul ecosistemului comunității Los Santos Roleplay, decât atunci când optați pentru acest lucru prin intermediul sistemelor puse la dispoziție în acest sens sau prin exprimarea în scris a consimțământului dumneavoastră.

Scopul și raza de acțiune


Politica de Confidențialitate practicată în cadrul comunității Los Santos Roleplay prevede culegerea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea efectuării de statistici și evidențe a căror rezultat să ajute comunitatea Los Santos Roleplay în realizarea de sisteme, optimizări și îmbunătățiri ale sistemelor curente și viitoare, campanii de promovare, îmbunătățiri asupra modului de joc și relației cu jucătorii, respectiv în vederea îmbunătățirii experienței dumneavoastră de joc și de utilizare a platformelor puse la dispoziție de către comunitatea Los Santos Roleplay.

Comunitatea Los Santos Roleplay folosește date obligatorii de identificare cu scopul de a:

 • reduce și identifica acțiunile de fraudă, înșelăciune și compromitere a integrității conturilor de membru;
 • reduce și identifica încălcarea prevederilor aferente documentelor aflate la baza bunei guvernări a comunității;
 • identifica, la nevoie, legitimitatea deținătorilor de drept aferenți fiecărui cont de membru.

Această Politică de Confidențialitate este una globală și se extinde asupra tuturor platformelor oficiale ale comunității Los Santos Roleplay enumerate în continuare:

Anumite platforme și servicii din cadrul ecosistemului comunității pot dispune de prevederi suplimentare, aplicabile numai atunci când accesați respectivele platforme și servicii:

Cum vă protejăm datele?


La nivelul comunității, integritatea și siguranța digitală generală reprezintă una dintre prioritățile și preocupările de bază atât în buna organizare și desfășurare a comunității, cât și în proiectarea/utilizarea serviciilor și platformelor puse la dispoziția membrilor comunității Los Santos Roleplay.

În vederea atingerii acestor obiective, comunitatea Los Santos Roleplay implementează măsuri de protecție a datelor prin depunerea de eforturi constante pentru actualizarea și menținerea continuă a celor mai bune practici din domeniul securității digitale. De exemplu, stocarea parolelor aferente conturilor de membru se realizează prin folosirea unui algoritm de hashing criptografic, astfel încât acestea să nu fie expuse în cazul unui atac cibernetic sau a unor scurgeri de date.

Totodată, activitatea întreprinsă la nivelul Administrației Los Santos Roleplay se desfășoară în baza principiului celui mai mic privilegiu, care specifică faptul că facilitarea accesului la informații, instrumente, sisteme și alte asemenea se realizează în limita necesităților identificate ca fiind adecvate și indispensabile pentru realizarea completă și corectă a unui anumit obiectiv sau sarcini administrative.

În situația incidentelor sau suspiciunilor de compromitere a integrității și siguranței bazelor de date și sistemelor, comunitatea Los Santos Roleplay va lua toate măsurile disponibile și necesare pentru:

 • informarea publică oficială, prin mijloace și canale proprii, a tuturor membrilor comunității afectați;
 • informarea autorităților legale competente în vederea soluționării incidentului;
 • recuperarea și securizarea datelor compromise, indiferent de natura acestora;
 • identificarea autorilor și surselor de proveniență aflate la baza acțiunii de compromitere a siguranței digitale;
 • identificarea și remedierea cauzelor interne care au determinat compromiterea siguranței digitale;
 • prevenirea reproducerii unor incidente de natură similară;

Comunitatea Los Santos Roleplay culege, stochează și prelucrează toate datele, indiferent de caracterul acestora, strict pentru uz intern în cadrul ecosistemului comunității și nu le împărtășește, vinde sau publică altor terți sau în mediul public din afara ecosistemului comunității. Excepție de la această prevedere o fac platformele comunității în cadrul cărora se precizează altfel.

Sustenabilitatea comunității Los Santos Roleplay este asigurată, așa cum este detaliat în Condițiile de Prestare Servicii, prin contribuțiile financiare sub formă de donații aduse, în mod voit și fără constrângeri, de către membrii comunității Los Santos Roleplay care doresc să participe la acoperirea cheltuielilor lunare și periodice de funcționare, administrare și dezvoltare a comunității. În acest sens, comunitatea Los Santos Roleplay nu este interesată să comercializeze datele cu caracter personal aferente membrilor comunității și nici nu intenționează să efectueze acest lucru în viitor.

Gestiunea confidențialității


Vă puteți gestiona în orice moment preferințele cu privire la Politica de Confidențialitate prezentată mai sus și puteți solicita în orice moment un raport cu privire la datele stocate în sistemul nostru din setările contului de membru.

În funcție de platforma accesată, aveți posibilitatea de a vă gestiona confidențialitatea în următoarele modalități:

Accesul și continuarea utilizării platformelor comunității nu vă sunt afectate de nici una dintre opțiunile alese, dat fiind faptul că acestea nu privesc datele obligatorii de identificare prezentate în cadrul acestui document. Singurul lucru care se schimbă dacă alegeți să permiteți culegerea, stocarea și prelucrarea de date este că veți aduce un plus de ajutor comunității și veți contribui la o experiență mai bună de joc.

Confidențialitatea minorilor

Serviciile și platformele oferite de către comunitatea Los Santos Roleplay sunt adresate persoanelor care la momentul alăturării în cadrul comunității au împlinit vârsta majoratului civil conform legislației române în vigoare, calitatea de membru fiind acordată în temeiul acceptării Condițiilor de Prestare Servicii care stipulează această prevedere.

În situația în care depistăm culegerea de date personale aparținând unui minor care nu a primit consimțământul părintelui sau tutorelui legal în această privință, comunitatea Los Santos Roleplay va face demersurile necesare în vederea ștergerii complete a tuturor datelor personale culese.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât este nevoie în vederea atingerii scopurilor pentru care le-am colectat.

Dacă contul dumneavoastră de membru este inactiv pentru mai mult de 5 ani, ne rezervăm dreptul de a-l șterge din sistemul nostru în condițiile în care nu dispuneți de sancțiuni administrative, iar contul nu este restricționat.

În procesul de ștergere a contului de membru, vă vom șterge sau anonimiza datele.

Drepturi privind confidențialitatea

 • Dreptul la confirmare - aveți dreptul de a ne solicita confirmări cu privire la procesarea de către comunitatea Los Santos Roleplay a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • Dreptul la acces - aveți dreptul de a obține, în orice moment, informații gratuite despre datele personale stocate de către noi, cât și o copie a acestor informații. În plus, aveți dreptul să primiți acces la următoarele informații:
  • scopurile procesării datelor cu caracter personal;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari căroa le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter special;

  • acolo unde este posibil, perioada preconizată pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acelei perioade;

  • existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc sau de a vă opune unei astfel de prelucrări;

  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

 • Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - aveți dreptul de a obține, în anumite condiții prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal colectate de către comunitatea Los Santos Roleplay;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite condiții specifice, prevăzute de legea în vigoare;

 • Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune, în anumite condiții prevăzute de lege, prelucrării datelor cu caracter personal de către comunitatea Los Santos Roleplay.

Dacă doriți să faceți uz de oricare dintre drepturile enumerate anterior, ne puteți contacta în scris, în orice moment considerați de cuviință, la adresa de e-mail privacy@ls-rp.ro.

Modificări aduse documentului


Această secțiune cuprinde modificările aduse de-a lungul timpului asupra politicii de confidențialitate.

29 martie 2023

 • Adăugată referință către o pagină cu resurse despre cookies și modalitățile de gestionare a acestora în browser.

Regulament server

În vigoare din 25 februarie 2023
Ultima actualizare în 25 februarie 2023

Preambul


Această pagină este în lucru. Regulamentul de joc poate fi conspectat accesând această pagină.

Regulament forum

În vigoare din 25 februarie 2023
Ultima actualizare în 25 februarie 2023

Preambul


Această pagină este în lucru. Regulamentul de joc poate fi conspectat accesând această pagină.